VEVŐTÁJÉKOZTATÓ, ASZF - https://www.szivacsmester.hu

Tartalomhoz ugrás
IMPRESSZUM:
Habszivacsok.hu Hungary
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1154  Budapest, Damjanich J utca 2.,
e-mail habszivacsok.hukft@gmail.com,
Ügyfélszolgálat : 1106 Budapest Maglódi út 6,
tel: 06 70 425-1146,
Cégjegyzék szám:01 09428575
Fővárosi Törvényszék Cégbíróság,
Adószám: 32522468-2-42,
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,
Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting,
info@mhosting.hu
tel: 06 17002323 .

Habszivacsok.hu Hungary kft
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank,
12011409-01973541-00100001

A szivacsmester.hu webhely
RAPID SSL tanusítvánnyal rendelkezik!
Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Habszivacsok.hu Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 1154  Budapest, Damjanich J utca 2., e-mail habszivacsok.hukft@gmail.com, Ügyfélszolgálat : 1106 Budapest Maglódi út 6, tel: 06 70 425-1146, Cégjegyzék szám:01 09428575 Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, Adószám: 32522468-2-42, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting, info@mhosting.hu tel: 06 17002323 .  által nyújtott elektronikus, valamint telefonon keresztül kötött, kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus, valamint telefonon keresztül kötött,  kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.szivacsmester.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.
1.2. A www.szivacsmester.hu Webáruház oldalain történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, vagy telefonon történő rendelés leadással lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A www.szivacsmester.hu Webáruház szolgáltatásait, minden természetes személy, valamint jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon vagy telefonon érvényesen és sikeresen adja meg adatait, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az "Elküldés" ikonra kattintás megerősítésével , telefonon történő megrendelés esetén, a szóban történő árajánlat elfogadása után jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.
1.5. Ügyfélszolgálat: Habszivacsok.hu Hungary kft. 1106 Maglódi út 6 tel: 06 70 631 0044, e-mail: habszivacsok.hukft@gmail.com
1.6 A szivacsmester.hu weblapot, a Habszivacosk.hu Hungary kft üzemelteti. A szolgáltató tevékenységi körei:
a, habszivacsok konfekcionálása, vágása, kereskedelme.
b, habszivacsból készülő termékek készítése, standard méretekben, valamint egyedi megrendelések alapján.
c, matrachuzatok és más huzatok készítése, egyedi megrendelés alapján.
A Habszivacsok.hu Hungary kft,  álltala készített termékeket az interneten, vagy mintatermén keresztűl értékesíti.
1.7 habszivacsok rendelése esetén : a szolgáltató weblapján közölt mérettáblák a tájékoztatást szolgálják.
Habszivacstáblák rendelése esetén, a szolgáltató 1-15 munkanapos határidővel vállalja az Ügyfél megrendelése után, igényei alapján, habszivacs tömbökből a kívánt méretek kivágását.
*kivéve RU-80 habszivacs
A szolgáltató, kérés esetén, a nyers habszivacstáblákat térítés mentesen 200cm. hosszra levágja. Ellenkező esetben a habszivacs táblák eredeti állapotban kerülnek értékesítésre. (a habszivacstáblák nyers hossza, nem pont 200cm, 202 és 206cm között változhat, szélességük pontos)
1.8 matracok rendelése esetén : a szolgáltató weblapján közölt mérettáblák a tájékoztatást szolgálják.
Matracok rendelése esetén, a szolgáltató 1-15 munkanapos határidővel vállalja, az Ügyfél megrendelése után, igényei alapján, habszivacs tömbökből a választott típus elkészítését, méretek kivágását, ragasztását, valamint a választott huzat elkészítését.
*kivéve ELITTE matrac
1.9 RU-80 típusú habszivacsnál ill. ELITTE típusú matracnál az elkészítési 15-30 munkanapot is igénybevehet.
1.10 A 160cm-180cm széles matracoknál előfordulhat, hogy a matracot nem egy különálló táblából, hanem ragasztással készítjük el. a 180cm-nél szélesebb matracokat csak ragasztással tudjuk előállítani. A fenti okok miatt ezzel kapcsolatos reklamációt a megrendelés után NEM fogadunk el.
1.11 huzatok rendelése esetén : a szolgáltató weblapján közölt mérettáblák a tájékoztatást szolgálják. Matrachuzatokat és más huzatokat, a szolgáltató nem tart készen raktáron. Minden huzatot megrendelés után készítünk el! A szolgáltató válalja huzatok elkészítését, a megrendelést követő 2-15 munkanapon belül. A mérettáblákban nem szerepelnek vastagságok. A huzat árát a (matrac) vastagsága 2-22 cm.-en belül nem befolyásolja!
1.12 a weblapon szereplő (nem egyedi) henger, ék és kontúrpárnák rendelése esetén : a szolgáltató ezen termékek értékesítését csak raktárról végzi, a készlet erejéig.
1.13 Minden a weblapon szereplő habszivacs, huzat és matrac típus megnézhető és kipróbálható mintatermünkben.

2. Vételi ajánlat
2.1. A weblapon, több helyen elhelyezett "Vásárlás menete" gomb alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy telefonos megrendelés esetén, a megkérdezett adatok megadása alkalmával az Ügyfél megteheti vételi ajánlatát.
2.2. A Szolgáltatót a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél adatai, nem a Szolgáltatónak felróható - okból hozzáférhetővé válik.
A Szolgáltató RAPID SSL tanusítvánnyal rendelkezik. Bővebben itt...
2.3. Adatvédelem
A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). Bővebben itt...

3. A megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A termék információs oldalára, a termék fényképe melett található "BŐVEBBEN" gombon keresztül lehet eljutni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Web áruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző pontban találja.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó kiskereskedelmi ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára webes és személyes vásárlás esetén is azonos.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltató weben és telefonon keresztűl is elfogadja, de csak, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti, vagy telefonos rendelés esetén azokat lediktálja űgyfélszolgálati munkatársunknak. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. Az Ügyfél a megrendelés megtörténtével egy időben kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően, minden esetben, telefonon felhívja a megrendelőt és szóban leegyezteti a vételárat, a teljesítés módját, ami lehet raktárról, vagy megrendelés utáni gyártással, szállítási határidőt, a megrendelt termék átvételének módját, valamint házhozszállítás esetén, a pontos címet. A megrendelés telefonon tőrténő visszaigazolás alkalmával jön létre.! A telefonos egyeztetés után, max. 12 órán belül, a megrendelő, sms-ben megkapja a megrendelési számot és a "megrendelése aktív" üzenetet.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt termékeket a szolgáltató, raktárról, vagy megrendelés utáni gyártással teljesíti. A megrendelt termék elkészültekor, ill. rendelkezésre állásakor, a szolgáltató, telefonon megkeresi a megrendelőt és tájékoztatja a termék átvételének lehetőségéről. Igény esetén, a terméket, a szolgáltató vagy megbízottja  szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél - előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (1106 Maglódi út 6).
4.2. Szolgáltató a megrendelt árut előre egyeztetett időpontban, munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A megbízott szállítmányozó cég a Magyar Posta (MPL)
A kiszállítás elött minden esetben a vásárló értesítést kap, minek alkalmával módja van a kiszállítási időpontot egyeztettni az azt végzővel.
4.3. Házhozszállítás megrendelése esetén, a szolgáltató, a kiszállítási idő és pontos cím telefonon történő egyeztetése után, a terméket átadja, a kiszállítást végző megbízott cégnek, majd a csomag hivatkozási számát a megrendelőnek sms-ben elküldi. A csomag kézbesítését végző cégnek történő átadás után, a megrendelő, a csomag hivatkozási száma segítségével, a kézbesítést végző cég honlapján, figyelemmel kísérheti a csomagja státuszát és várható kézbesítésének időpontját. ITT...
4.4. Megrendelések esetében a Szolgáltató a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz (utánvét), vagy opcionálisan banki előre utalási lehetőséget biztosít.
4.5 A kiszállítást végző, megbízott cég, a kézbesítés napjának reggelén, sms-t küld a megrendelőnek, az aznapi kézbesítési szándékáról, majd a címre érkezése előtt, telefonon felhívja a megrendelőt. Amennyiben a megrendelőnek nem alkalmas az időpont, úgy a kézbesítővel módja van, más időpont egyeztetésére is.
4.6. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra, a csomagon észlelhető sérülésekre vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami eredeti, bontatlan csomagolásban érkezik meg Megrendelő részére. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Ebben az esetben az Ügyfélnek joga van a csomag átvételét megtagadni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. Ha a jegyzőkönyv felvétele, a kézbesítés időpontjában nem történik meg, úgy a szolgáltató a továbbiakban nem tehető felelőssé. Célszerű a sérült csomagról fényképeket készíteni.
4.6. A hibátlan csomagolású, de kicsomagolás után a csomagon belül sérült termék reklamációját, csak az eredeti sértettlen csomagolás bemutatása esetén fogadja el a webáruház!
4.7. A házhozszállítás díja az egész országban egységes. Egyedi matracoknál, szivacsoknál vagy több matrac ugyanazon címre történő kézbesítésénél, a pontos mértékét a kiszállítás elötti, Szolgáltató álltal kezdeményezett telefonos egyeztetés alkalmával kalkuláljuk ki. A  Szolgáltató, a kiszállítási árakat rá nézve kötelező érvényűnek tekint, azon utólag nem változtat.
4.8. A kiszállítás az ingatlan közterületi határáig, bejáratáig történik, az ingatlanon belüli mozgatás megszervezése már a megrendelő feladata.

5. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül az Ügyfél cseregaranciával élhet, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási illetve az összes szállítási költség a vevőt terheli. Bővebben itt...
5.2 A megrendelő részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja, emailen írásban (Mail:habszivacsok.hukft@gmail.com) vagy postai úton levélben történik. (Postai cím: 1106 Maglódi út 6) A válaszra a szolgáltatónak 15 nap áll rendelkezésére.
5.3 A megrendelő elállási joga a 8. menűpontban található, mint Ügyfél néven
5.4 Az áruvisszavét jogcímei és lehetőségei, az árucsere módja és feltételei, a megrendelő (mint Ügyfél néven) kártalanításának módja és feltételei a 6. Egyebek pontban olvasható részletesen
5.5 Amenyiben a megrendelő jogusult a befizetett összeg vagy annak egy részének a visszafizetésére, az elbirálástól (elbírálás emailben történik a panasztól számítva 15 naptári napon belül) számítva 8 munkanapon belül köteles a Szolgáltató az Ügyfél (megrendelő) által írásban megadott számlára átutalni.
6. Egyebek
6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
6.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Bövebben itt...
6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
6.5. A szolgáltató felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az új szivacstábláknak, matracoknak, huzatoknak, az első napokban jellegzetes szaga lehet, Ez a szag nem ártalmas az egészségre, nem csökkenti a termék használati értékét és néhány nap múlva enyhül, majd megszűnik. Az új termékek jellegzetes szaga nem lehet minőségi kifogás alapja.
6.6 A weblapon bemutatott képek illusztrációk, a valóságtól egyes esetekben eltérhetnek színükben, arányaikban, mintázatukban, ezért minden esetben a termék szöveges leírás a mérvadó.
6.7 A termékek használati és kezelési útmutatójában leírtaktól való eltérés miatt bekövetrkező reklamációk nem tartoznak a garanciális hiba fogalma alá! A termékek leírásában szereplő termék tulajdonságok megléte, nem tartozik a garanciális hiba fogalma alá !
6.8 Az alkalmazott technika miatt, a habszivacsok táblaméretei, valamint az egyedi méretre vágás a megadott méretektől, maximum 1.5 %-ban eltérhetnek.
6.9 Néhány esetben a szolgáltató a megrendelés teljesítése elött, foglalót kér az ügyféltől. Az ügyfél hibájából meghiúsuló teljesítés esetén, a foglaló összege nem jár vissza!
6.10 A hangtechnikai (tojástartó) mintázatú habszivacs táblák épületen belüli felhasználásakor, a tűzvédelmi előírások betartása kötelező. Ezen termékek alkalmazásakor, minden esetben ki kell kérni tűzvédelmi szakember véleményét! A hangtechnikai szivacstáblákból forgalmazunk BS-5852 tűzvédelmi szabványnak megfelelő  típust is! Az alkalmazás módjától függően kell választani!
6.11 A használati és kezelési útmutatókat, a BŐVEBBEN gombon keresztűl lehet elérni!
6.12 A szolgáltató a megrendeléseket, raktárról, vagy megrendelés utáni gyártással teljesíti. A teljesítés módját a megrendelés visszaigazolásakor közli az ügyféllel.
A megrendelés módja befolyásolhatja a 14 napos elállási jogot!
6.13. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek - értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7. Szállítási határidő
7.1. A szállítási határidő termékenként és termék méretenként is eltérő lehet. A Szolgáltató, a forgalmazott termékek sokfélesége miatt, csak kevés kész terméket tart raktáron. Túlnyomó részt a termékeket, megrendelés után gyártja le. Ezért  a szállítási határidő adatok tájékoztató jellegőek és az eddigi szállítási határidők tapasztalatai szerint lettek meghatározva. Átmeneti készlethiány, nemzetközi szállítmányok késése vagy egyéb előre nem látható alapanyag hiány okokból a szivacsmester.hu  által közölt szállítási határidő a megadottól eltérhet. A szolgáltató által megadott eredeti szállítási határidő Szolgáltató részéről egyszer 10 munkanappal különösebb indoklás nélkül meghosszabbítható. Ennél hosszabb várható szállítási késedelmet Szolgáltató köteles Megrendelő felé írásos formában közölni. Felek megállapodnak abban, hogy a szállítási késedelem mértéke az eredeti szállítási határidőn felül -a megfelelő, írásos tájékoztatás mellett- nem haladhatja meg a 45 munkanapot.

8. Elállási jog
Az Ügyfelek számára a Szolgáltató biztosítja az elállás jogát amit a kormány a {45/2014. (II.26) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről című Kormányrendeletben részletesen rögzített. Ön a megrendeléstől az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az Ügyfél az elállási nyilatkozatot megtalálhatja weblapunkon itt..., és a nyilatkozatot az ismert elérhetőségeinken teheti meg. Az elállási nyilatkozat érvényesítésének határideje a termék átvételétől számított 14 nap. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél a nyilatkozatát a határidő előtt megküldi. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül köteles visszatéríteni.
Figyelem! Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség). A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, vagy az áru nem megfelelő becsomagolásából eredő kárának megtérítését. A terméket ebben az esetben nem szabad használni, csak kipróbálni, kipróbálásán túli használata esetén a szolgáltató értékcsökkenés elszámolására jogosult! A felek megállapodnak, hogy az Ügyfél a terméket csak az MPL (Magyar Posta) megbízásával, vagy személyesen juttatja vissza a szolgáltatónak.
A terméket, a nyilatkozat megtétele után, 14 napon belül vissza kell juttatni a szolgáltatónak.
Az Ügyfél az elállási jogot nem gyakorolhatja:
- ha egyedi, személyre szabott terméket rendel. Ilyen terméknek kell tekinteni minden olyan matracot, szivacstáblát, huzatot, amit az Ügyfél megrendelése alapján, a megrendelés után készít el a Szolgáltató, tehát nem elölre gyártott, vagy raktárból kiadott termék.
45/2014 (II.26 Kormány Rendelet alapján): -Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.-
-ha a megvásárolt terméken (matracon, szivacstáblán, a vásárló méretre vágást kért. (a habszivacstáblák nyers hossza, nem pont 200cm, 202 és 206cm között változhat)

9. Honlapunkon történő, vételi szándék elküldésekor, valamint telefonon keresztüli megrendelés esetén, Ön elfogadja a fenti feltételeket, nem hivatkozhat arra, hogy nem olvasta el azokat! Az ASZF.  nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a szivacsmester.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.
Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Habszivacsok.hu Hungary kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső indokolt esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Habszivacsok.hu Hungary kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a PTK.2008 év iXLVII Törvény és a 45/2014 (II 26) korm.rendelet alapján a 2 év  jótállásra jogosult.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4. Hova fordulhat panaszával
A fogyasztó valamely fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében az alábbi intézményekhez fordulhat segítségért:
További információkért kattintson a linkekre!


Vásárlási és szállítási információk
                     
Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
A szállítás Magyarország területén a megadott szállítási címre főszabály szerint a főbejáratig, kapuig történik. A házhozszállítás a Habszivacsok.hu Hungary Kft. által felajánlható plusz szolgáltatás, de nem kötelező érvényű. Ha a szállítás nem oldható meg biztonságosan, vagy csak túlzott anyagi ráfordítás árán, akkor a kiszállítást nem tudjuk vállalni és a cégünk erre nem kötelezhető. A Szivacsmester.hu Kft. megítélése szerint dönt, hogy a házhozszállítást, saját hatáskörben, vagy alvállalkozója segítségével teljesíti. A megbízott alvállalkozó, a Magyar Posta (MPL)
Ha a várható szállítási időpontról és a csomagazonosító számról telefonon tályékoztatjuk!
A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár elött szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Webáruházunk Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Boltok Közösségének webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.
Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.
A webáruház elérhetőségei:
Levelezési cím: 1106 Budapest Maglódi út 6.
Telefonszám: 06 70 425 1146
A cég elektronikus elérhetősége: habszivacsok.hukft@gmail.com
A webáruház domain címe: http://szivacsmester.hu
Adatkezelési tájékoztató
Habszivacsok.hu Hungary Kft (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a http://szivacsmester.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - Habszivacsok.hu Hungary Kft  (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A http://szivacsmester.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése:
Habszivacsok.hu Hungary kft.
Levelezési cím: 1106 Budapest Maglódi út 6.
Telefonszám: 06 70 425 1146
E-mail cím: habszivacsok.hukft@gmail.com
Honlap: szivacsmester.hu
Fogalmak
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő - szivacsmester.hu Kft - a megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
A kezelt adatok köre:
Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
Adatkezelő neve és elérhetőségei: (MPL) Magyar Posta ZRT. Budapest Dunavirág u. 2-6. 1138.  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk
A Habszivacsok.hu Hungary kft nem küld hírlevelet és személyre szabott reklámot nem alkalmaz.
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra  kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám. - Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
Sütik kezelés
A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
   az Felhasználó által használt IP cím;
   a böngésző típusa;
   a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
   a látogatás időpontja;
   a meglátogatott oldalak;
Süti kezelés jogszabályi háttér:
A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.
Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a  sütik beállítására.  A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
   Google Chrome
   Firefox
   Internet Explorer 11
   Internet Explorer 10
   Safari
A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas
A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.
Google Analytics A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
   Internet Explorer  
   Firefox
   Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
   A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
   A bevásárlókosárhoz használt süti;
   Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával  bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az  Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására.
Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.
SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE: Céghmester Office Center Kft, 1154 Budapest Damjanich János u. 2, e-mail: konyveles@ceghmester.hu - ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 1154. Budapest Damjanich János u. 2. Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.  
A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást; • SSL tanúsítvány;
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: habszivacsok.hukft@gmail.com
Levelezési cím: 1106 Budapest Maglódi út 6.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos  helyesbítését, módosítását illetve törlését  25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett   hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett   kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett   személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett   elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett   azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett   kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett   panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.
Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog
A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.
A helyesbítéshez való jog
Az Érintett   jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A törléshez való jog
Az Érintett   bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
   az Érintett   visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
   az Érintett   tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
   a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett   adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett   jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   az Érintett   vitatja a személyes adatok pontosságát;
   az adatkezelés jogellenes, és az Érintett   ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett   igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett   jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Automatizált adatkezelés
Az Érintett  jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett   érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles  megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított  25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett   szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett   adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget egyikén:
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Adattovábbítás
Név: Raiffeisen Bank Zrt
Bank székhelye: 1131 Budapest, Váci út 116-118
Telefon: 06 80-488-588
Bank webcíme: www.raiffeisen.hu
Adatkezelési tájékoztató raiffeisen.hu

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 1106 Budapest Maglódi út 6.
Telefonszám: 06 70 425 1146
Email cím: habszivacsok.hukft@gmail.com

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályba lépés dátuma: 2018.05.25.
1
Elállási/Felmondási tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő  attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni ( postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Habszivacsok.hu Hungary kft. 1106 BP. Maglódi út 6. habszivacsok.hukft@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. NYILATKOZAT itt...
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”
Ön köteles számunkra  a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”
-Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
-ha a megvásárolt terméken (matracon, szivacstáblán, a vásárló méretre vágást kért. (a habszivacstáblák nyers hossza, nem pont 200cm, 202 és 206cm között változhat)
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
 
 
Címzett:3  ………………………
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4
 
…………………………………
 
………………………………....
 
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………
 
A fogyasztó(k) neve:

………………………………...
 
A fogyasztó(k) címe:

………………………………....
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
 
…………………………………
 
Kelt: …………………………...
 
3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
5 A megfelelő jelölendő
A szivacsmester.hu webáruház rendelkezik RAPID SSL tanusítvánnyal!

Mi az a webes SSL tanúsítvány és miért van rá szükség?
    
        Webes tanúsítványok használatával weboldalunk látogatóinak lehetősége van biztonságos kapcsolatot, ún. HTTPS kapcsolatot kiépíteni a webszerverrel.         Ekkor a látogató megbizonyosodhat arról, hogy valóban azt a weboldalt látogatja, amit szeretne, másrészt garancia afelöl, hogy     a kommunikáció lehallgatás esetén is harmadik fél számára értelmezhetetlen, felhasználhatatlan. A biztonságos kommunikációt általában a böngészők a címsorban https:// előtaggal vagy kis lakattal jelölik.         A tanúsítványok árai a kiállító hatóságtól, a tartalmazott szolgáltatásoktól és az ellenőrzés típusától függenek.       

        Előnyei röviden:         
        
 • biztonságos adatkommunikáció;
 •       
 • hitelesség;
 •       
 • látogatói pozitívan értékelik, hogy Ön gondol a biztonságra,
 •       
 • a keresőmotorok (pl. Google, Bing, stb.) előnyösebb pozícióban tüntetik fel a biztonságos oldalakat;
 •       
 • hatékony eszköz az adathalászattal és internetes csalásokkal szemben.
Milyen ellenőrzési szintek vannak és miért számítanak?
    
        Három ellenőrzési szintet különböztetünk meg:         
              
 • DV (Domain Validation / Domain ellenőrzés): a domain adminisztrációs kapcsolattartójának küldött e-mail visszaigazolását jelenti. Perceken belül elérhető, leggyorsabb ellenőrzési forma.
 •             
 • OV (Organization Validation / Szervezeti ellenőrzés): az domain validation-nel szemben egy magasabb ellenőrzési szint. Az igénylő szervezet kerül ellenőrzésre. A tanúsítványban             feltüntetésre kerül a kiállító hatóság és igénylő szervezet neve is. Kiállítási ideje 1-2 nap.
 •             
 • EV (Extended Validation / Kiterjesztett ellenőrzés): legmagasabb szintű ellenőrzés, a böngésző címsorában zöld színnel igazolja             látogatói számára, hogy Önnek kiemelten fontos a biztonság. A tanúsítványban feltüntetésre kerül a kiállító hatóság és igénylő szervezet neve is. Kiállítási ideje 1-10 nap.
 •         
     
     
    
RapidSSL tanúsítványok
    
  Belépőszintű, gyorsan elérhető, 128- és 256-bites titkosítást nyújtó tanúsítványok főleg kis- és középvállalatoknak a világ egyik legnagyobb tanúsítvány kibocsátójától. Korlátlan számú szerveren használható, a böngészők 99,9%-a támogatja.     Domain ellenőrzést (DV) alkalmaz.

Vissza a tartalomhoz